Bookingregler

Bookingregler

Bookingregler

Det er ditt ansvar som medlem på 3T og følge opp de timene du booker deg på og evt booke deg av dersom du ikke skal delta. Dette gjelder også om du booker deg på reserveliste og ser at du ikke skal delta på timen(e). Book deg av - da er du sikker på å unngå no-show gebyr.

Du må ha et gyldig 3T-medlemskap, og en e-postadresse registrert i kundekortet ditt for å kunne booke gruppetimer, barnepass, squash, pt- og veiledningstimer på 3t.no. For å logge deg inn må du ha et passord.

Om systemet ikke finner din e-postadresse, ta kontakt med resepsjonen på 3T og få den registrert. Deretter prøver du på nytt.

Bookingregler for gruppetimer
 1. Booking kan skje via booking på 3t.no og mobilapplikasjon, eller ved bookingstasjonen på senteret.
 2. Booking av time kan skje opptil 7 dager i forveien fra kl. 08:00, og inntil 15 min før timen starter
 3. Du kan ligge inne med 5 forhåndsbookede timer totalt.
 4. Avbestilling må skje senest to timer før timen starter. Vi tar ikke imot avbestilling pr telefon.
 5. Billetten kan hentes ut samme dag som timen pågår, tidligst 3 timer før og senest 10 min før timens start.
 6. Unnlater du å møte til, eller avbestille time til rett tid, vil et no-show gebyr pålydende kr. 60,- bli påregnet.
 7. Billetten skrives ut etter at du har registrert medlemskortet ditt ved innpassering eller ved bookingstasjonen.
 8. Billetten gis til instruktøren som har timen ved timens start.
 9. Dersom du ikke får adgangsbillett når du ankommer senteret, (du kommer for sent) må du gå til bookingstasjonen og booke deg på samme timen på nytt. Da unngår du no-show.
Venteliste for gruppetimer og barnepass praktisk informasjon
 1. Dersom en time er full kan du sette deg på venteliste.
 2. Ventelisten oppdateres fortløpende. Så snart noen booker seg av, rykker du opp på listen.
 3. Vi sender deg e-post dersom du får plass på den aktuelle timen. (Vi ber deg kontrollere at du har oppgitt riktig e-postadresse til oss).
 4. Ventelisten er aktiv inntil 2 timer før timen starter. Etter dette vil ventelisten slettes.
 5. Du må booke deg av ventelisten om du ser at du ikke skal benytte deg av timen allikevel.
 6. Unnlater du å møte til en time du har fått plass på vil et no-show gebyr pålydende kr. 60,- bli påregnet.
 7. Dersom du er på flere ventelister på gruppetimer som overlapper hverandre, vil du kun få plass på den gruppetimen du først kommer inn på.
Informasjon vedrørende booking av barnepass
 1. Booking kan skje opptil 7 dager i forveien, og inntil 1 time før.
 2. Pris pr booking pr barn er 60 ,- og betales i resepsjonen ved ankomst
 3. Avbestilling av reservert time må skje senest 6 timer før via booking på 3t.no
 4. Unnlater du å møte, eller avbestille til rett tid, vil et no-show gebyr pålydende kr. 60,- bli påregnet.
Informasjon vedrørende booking av Squashbane
 1. Booking kan skje opptil 7 dager i forveien, og inntil 1 time før.
 2. Du kan maksimalt ligge inne med 2 forhåndsbookede halvtimer per dag, og 2 forhåndsbookede halvtimer totalt.
 3. Avbestilling må skje senest 1 time før timen starter, dette må gjøres på 3t.no/Booking.
 4. Unnlater du å møte til, eller avbestille time til rett tid, vil et no-show gebyr pålydende kr. 60,- bli påregnet.
 5. Ved tre ubetalte no-show gebyr, stenges tilgang til bookingsystemet. (Gjenåpnes ved betaling av utestående beløp.)
Booking av Cageball

Enkelttimer kan reserveres opptil 12 dager før spilletid (gjelder ikke fre-søn, send oss mail). Ved bruk av online booking forplikter man seg til å møte til bestilt tid. Betaling av bestilt tid kan gjøres online ved bestilling eller ved oppmøte og før banen tas i bruk. Ball kan leies for 50,-

Avbestilling må meldes fra pr telefon senest 2 dager før spill. Maks 3 avbestillinger i året pr lag.

Dersom man ikke klarer å overholde denne fristen må man betale 50% av ordinært beløp. Avbestiller man mindre enn 24 timer før, må man betale hele beløpet.

Dersom man ikke møter opp til bestilt tid uten å avbestille, må man betale hele beløpet. Avbestilling gjelder kun drop-in time. Det er ikke mulig å avbestille om man har fast avtale.

Booking av Golf-simulator

Enkelttimer kan reserveres opptil 14 dager før spilletid.

Betaling av bestilt tid kan gjøres online ved bestilling eller ved oppmøte. Skal man spille i ubemannet tid må man betale ved booking. Da får man tilsendt QR-kode til ytterdøren dagen før spilling, og man kommer inn på senteret 30 minutter før booket tid.

Avbestilling må gjøre senest fire timer før spill. Timer som ikke benyttes, og ikke er avbooket før fristen, må betales for. Det er ikke tillat å spille utover booket tid selv om det er ledig etterpå (man kan spille ferdig hullet man er på). Vil man spille lenger må man booke en time til og betale for det ved booking.

Køller, baller og pegger kan lånes gratis i resepsjonen. Vi selger også hansker, capser, baller osv i resepsjonen, i tillegg til at vi kan bytte grep på golfkøllene.

Golfsimulatorene er videovervåket.

Regler ved inngåelse av PT kontrakt
 1. PT skal lage et individuelt treningsprogram, og følge deg gjennom hele treningsøkten.
 2. PT kan utarbeide kostholdsprogram og tips om livsstil hvis du ønsker dette.
 3. PT har taushetsplikt ang. all info som kommer fra deg.
 4. PT-timen skal kun foregå ved 3T-Treningsenter.
 5. PT-timen skal betales på forskudd.
 6. Du skal alltid signere til PT etter gjennomført time.
 7. Ved fakturering vil du bli kredittvurdert.
 8. Ved forsentkomming belastes du for timen.
 9. Er du forhindret fra å møte til avtalte PT-time må det gis beskjed direkte til PT senest 24 timer før.
 10. Timer som ikke avlyses innen fristen må betales i sin helhet. Eventuelt må legeerklæring forevises.
 11. Ved sykdom/fravær hos PT skal PT gi deg beskjed så tidlig som mulig. Det vil da bli gitt tilbud om time hos en annen PT hvis du ønsker dette, hvis ikke avtales ny time.
 12. Ubenyttede PT-klipp refunderes ikke.
Regler ved booking av behandling og kostholdsveiledning
 1. Er kunden/pasienten forhindret fra å møte til avtalte time må det gis beskjed direkte til behandler på telefon senest 24 timer før
 2. Timer som ikke avlyses innen fristen må betales i sin helhet. Eventuelt må legeerklæring forevises.
 3. Ved sykdom/fravær hos behandler skal 3T gi beskjed så tidlig som mulig til kunden/pasienten. Det vil da bli gitt tilbud om ny time.
 4. Kunde/pasient plikter til å møte minimum 5 minutter i forkant av fastsatte tidspunkt og være klar til oppstart til oppsatt tidspunkt.
 5. Dine besøk blir registert i vår database. Dette er kun til internt bruk.
 6. Behandlerne jobber i henhold til helsepersonellovens krav. Dette inkluderer krav om både faglig forsvarlighet og taushetsplikt.Lovens §16 sikrer videre at 3T organiserer virksomheten slik at behandlerne blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.
 7. Klippekortet er personlig, men kan også benyttes av familie-medlemmer i husstanden.
 8. Ubenyttede klipp refunderes ikke.
 9. 3T forbeholder seg retten til å sende ut info/reklame via post, sms eller e-post.
 10. Det er ikke tillatt å oppbevare eiendeler i garderobeskapene utover 3Ts åpningstider. 3T fraskriver seg et hvert ansvar for skader på gjenstander under, eller som følge av opphold på senteret, herunder også skade på klær og tap av penger, verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte.
 11. Kjøpet inkluderer ikke andre tjenester og fasiliteter hos 3T.
Book via bookingstasjon på senteret

Du kan også benytte deg av bookingstasjonene på sentrene, og booke deg inn på timer der, men kun samme dag som gruppeaktiviteten skjer.