Antidoping

Antidoping

Antidoping policy

3T-Treningssenter har i samråd med Antidoping Norge implementert antidopingprogram på alle våre treningssenter. 3T har nulltoleranse for doping. Antidopingprogrammet skal bidra til å bekjempe og forebygge dopingbruk på våre treningssentre.

Programmet består av tre deler:
  • Opplæring av ansatte
  • Dopingkontroll
  • Informasjonsmateriell
Bildetekst

På 3T-Treningssenter gjennomfører vi jevnlig dopingtester. Men selv om dopingtester er et effektivt og avskrekkende virkemiddel, vil alltid forebyggende og holdningsskapende arbeid være grunnpilaren i et rent miljø. Dette skapes gjennom gode forbilder og jevnlige samtaler med medlemmer vi ser er i faresonen. Samtalen er helt ufarlig, men 3T får mulighet til å presentere sitt antidoping-program, gitt informasjon rundt doping, samt bli bedre kjent med medlemmet.

Bildetekst

Medlemmet på sin side får stille de spørsmålene de måtte ha rundt doping i tillegg til at vi kan prate generelt om treningsvaner og eventuelle andre ting som medlemmet måtte ønske å ta opp. Erfaringsmessig er dette gode samtaler som skaper et mer åpent forhold mellom medlemmet og 3T-Treningssenter. Vårt overordnede mål er å opprettholde et dopingfritt og trivelig treningsmiljø på alle våre treningssenter.

Om Antidoping Norge

Stiftelsen Antidoping Norge er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe doping. Antidoping Norge tar hvert år om lag 3000 dopingprøver av norske idrettsutøvere, i tillegg til et omfattende forebyggende arbeid mot doping i og utenfor idrettsbevegelsen.

Trening skal være sunt og helsefremmende. Som Rent Senter samarbeider 3T med Antidoping Norge for å gi våre medlemmer et dopingfritt miljø. Hjelp oss å bygg opp et treningssenter med gode holdninger.

SI NEI TIL DOPING!


Bildetekst

3T er sitt samfunnsansvar bevisst og tar et aktivt standpunkt mot doping.

  • Anne Thidemann, direktør Virke Trening
Bildetekst

3T-kjeden har vist at de tar antidoping på alvor.

  • Anders Solheim, daglig leder ved Antidoping Norge