Vår visjon

Vår visjon

Vår visjon

3Ts grunntanke og visjon er å spre Trim, Trening og Trivsel til det trønderske folk! Vi ønsker å skape et godt treningsmiljø slik at alle kan lykkes med å skape en sunn og aktiv livsstil.
TRIM
3T skaper et inkluderende, folkelig og variert treningstilbud som passer for alle, også lavterskelstrening.

TRENING
3T skal være best på trening, treningskompetanse og treningsfasiliteter. Vi skal levere kvalitet i alle ledd.

TRIVSEL
3T skaper et treningsmiljø der alle trives. Høy servicegrad og arbeidsglede på jobben gir trivsel for 3T-medlemmer.