Redegjørelse

Redegjørelse

Redegjørelse

Bedriften

3T er Midt-Norges største treningskjede. Vi har 16 treningssenter i Trondheim og omegn.

3Ts visjon er oppsummert med Trim – Trening – Trivsel

  • TRIM – 3T skaper et inkluderende, folkelig og variert treningstilbud som passer for alle, også lavterskelstrening.
  • TRENING – 3T skal være best på trening, treningskompetanse og treningsfasiliteter. Vi skal levere kvalitet i alle ledd.
  • TRIVSEL – 3T skaper et treningsmiljø der alle trives. Høy servicegrad og arbeidsglede på jobben gir trivsel for 3T-medlemmer.
I tillegg til trening eier og driver 3T flere andre selskaper.

Bransjen

3T jobber tett med Virke og har en sentral rolle i Virke trening sitt styre. Det er viktig å legge gode føringer for bransjen for å få gode arbeidsvilkår og ikke minst levedyktig betingelser. Hovedkjernen i bransjen er levering av tjenester innenfor folkehelse.

3Ts tilnærming

3T har gjennomført en kartlegging av våre leverandører i 2022.
Følgende kriterier er benyttet i vurdering:

Globalrights index Hvilken bransje de tilhører

Annen tilgjengelig informasjon på organisasjonene nettsider
I kartlegging vurderer vi vesentlig risiko for at vår virksomhet har negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i vår leverandørkjede. Vi har i første omgang vurdert våre største leverandører (over kr. 100.000,-).

Totalt utgjør dette 75 leverandører hvorav 70 av disse er norske organisasjoner som har sin virksomhet i Norge. De resterende 5 stk kommer i hovedsak fra land som vi anser ivaretar mennesker rettigheter på en god måte, men vi vil også gjøre grundigere vurderinger i forhold til de leverandørene som havner i kategori 3 og 4 ihht. Globalrightsindex.