3T-Akademiet Crosstraining

3T-Akademiet Crosstraining

3T-Akademiet Crosstraining

Er du vår nye Crosstraining instruktør?

På dette kurset som varer i 18 timer vil du få en god innføring i de ulike timene som kjøres under paraplyen Crosstraining, og du får en større forståelse for hva det betyr å være instruktør. Du vil jobbe med ulike øvelser, oppbygging av timer, samt teknikk, coaching og musikkbruk.

Kurset er både teoretisk og praktisk. Du vil jobbe i gruppe med de andre kursdeltakerne, og du vil få prøve deg som instruktør foran resten av gruppa.

• Du må være 16 år, og du må ha gått på timer som Tabata, 3T-Hiit, Ukas økt ol. for å kunne delta på dette kurset.
• Påmeldingen er bindende. Ved sykdom framvises legeerklæring.