SPREK bedrift

SPREK bedrift

Aktive ansatte og økt energi!

SPREK bedrift er en rekke tjenester som 3T tilbyr til arbeidsplasser, for å tilrettelegge for en mer aktiv livsstil blant de ansatte. Arbeidsplassen har blitt en viktig arena for å fremme fysisk aktivitet, og gjennom SPREK bedrift blir dette både enklere og mer effektivt. Alle tjenester kan skreddersys til ulike behov, hvor målet er å fremme aktivitet, god helse og godt sosialt arbeidsmiljø. Gjennom SPREK bedrift vil dine ansatte få en mer aktiv og sunn hverdag, økt energi, mer kapasitet og større overskudd til både jobb og fritid.

Skreddersy bedriftstreningen

Skreddersy bedriftstreningen

Flere og flere bedrifter tilrettelegger for trening, og noen har innført obligatorisk trening for sine ansatte. Der har både ledelse og ansatte sett verdien av en mer aktiv livsstil, og hva det kan bidra til for både trivsel, effektivitet og reduksjon av sykefravær.

Noen bedrifter lar de ansatte selv velge hvordan de vil trene, mens andre ønsker et mer organisert opplegg.

Dette kan 3T gjøre for din bedrift!

Gjennom SPREK bedrift kan vi hjelpe arbeidsplassen å skape et miljø for fysisk aktivitet, enten i eller utenfor arbeidstid. Vi tilbyr organiserte fellestreninger i ulike størrelser, tettere oppfølging med personlig trener eller fysioterapeut på individuelt nivå, eller tjenester der trenere kommer ut til arbeidsplassen for aktive pauser.

Aktiv pause for dine ansatte

Aktiv pause for dine ansatte

3Ts trenere kommer til bedriften og gjennomfører en effektiv kontorstrekk. En god pause i arbeidshverdagen som gir mye energi til resten av dagen!

Les mer om Aktiv pause